Tregime të padukshme (onLine version)


Përmbajtja

Pika që qan
Pakti çlirimtar i druvarëve    
Një ngjyrë më pak         
Ngujimi      
Biblioteka 
Kuja nuk përkthen më shumë
Shija
Gur në fuqi të lotit         
E njëjta pjesë e ilaçit     
Ditë e marrë, ditë e lënë          
Çarmatimi
Kujtesa       
Ata dhe Aty
Ndëremra 
Acvarium   
Poezia pushton rrugën
dhe gjithë ç’mbetet       
Dorashka për dritë e hije        
Katër të tretat    
Atdheu dhe ata që e bënë       
Codex Venetianus          
Si nën qiell