Teatër / Teatru / Theater·       Shkëlqesi ose Pesë pamje nga pasqyra / Coafura sfinților / Your Excellency – 1998, 2015 [AL / RO]

·       Dashuri me shikim të fundit / Dragoste la ultima vedere / Love at the Last Sight – 2000 [RO]

·       Në vend të përjetësisë / În loc de veșnicie / Instead of Eternity – 2005 [AL / RO]

·       zv.Libri – copëza jete a letre frymëzuar nga Teatri / viceCartea – frânturi de viață sau de hârtie inspirate din Teatru / The viceBook – 2008, 2015 [AL]

·       Gjaku asnjanës– jetë suflerësh / Sângele neutru – viață de sufleori / The Neutral Blood – 2009, 2018 [AL]

·       Casting ose Perdja nuk ndan më asgjë / Casting sau Cortina nu mai separă nimic / Casting or the Curtain doesn't separate anything anymore – 2012 [RO]

·       Një botë më tutje / O lume mai încolo / A world away – 2012 [AL]

·       My last Million – dëshmi e dhunti / My last Million – mărturie și chemare / My last Million – testimony and vocation – 2013 [RO]

·       Si / Cum / Like, As – 2016, 2018 [AL]

·       Homo ex machina – Trilogji, 2019 [AL]

·       Lloji / Gjinia – pjesë me një akt e me një vrasje / Genul – piesă cu un act și un omor / The genre – a play with an act and a murder – 2019 [RO]

·       Eksodi i suflerëve – stereodramë / Exodul sufleurilor  streodramă© / The prompter's exodus – stereodrama – 2022 [RO]

·       Shtypshkronja / Tiparnița / Print-ing-house – 2022 [RO]

·     Pantomima ose Të fshehta nga jeta e prijësve / Pantomima sau Taine din viața conducătorilor / Tha pantomime or Secrets of the leaders life  2023 [AL]