Academica

Prof.univ.dr. Ardian Kyçyku

Teatrul albanez sub dictatură / Albanian theatre under dictatorship - SYMBOLON Academic Journal Vol. 21 No. 2 (39) (2020) [RO]

Statis quo: Letërsia shqiptare, përkthyer në gjuhët e Bashkimit Europian dhe të Ballkanit Perëndimor, (të dhëna, vëzhgime dhe analiza: 2015-2020), botoi POETEKA, me mbështetjen e BE-së, në kuadër të projektit Balkan Translations Collider, bashkëfinancuar nga Programi Creative Europe (European Union in Albania)


In progress:

Balcanon [Fjalë e krijuar nga autori dhe që nënkupton hartimin e një kanuni (canon) kushtuar e mbështetur në thelbet cilësore e veçanësuese të letërsisë / letërsive që shkruhen në Ballkan]

Keynema House