Academica

Prof.univ.dr. Ardian Kycyku [Oferta shqip]

I. Cursuri universitare și post-universitare în domeniile Literatură, Teatru-Film, Imagologie, Comunicare

Imagologie și branding în literatură
Cursul vizează fundamentarea de către studenți / masteranzi a conceptului de brand(ing) în domeniile literatură / editare carte, reviste literare şi aplicarea lor in vederea creării, impunerii şi menţinerii cât mai eficiente a unui brand cultural. Se intenţionează cunoaşterea şi însuşirea tehnicilor de creare, pe diferite tipuri de mass-media, a unei reţele de mesaje ce compun treptat un brand care contribuie la cunoaşterea şi îmbunătăţirea imaginii unei tradiţii şi/sau reuşite în literatură și în editare carte, reviste literare, precum și a unor instituții din domeniile respective, crescând implicit calitatea și competitivitatea în domeniu. Cursul se va baza pe prezentarea unor experiențe esențiale din spaţiile culturale european, românesc şi american.

Literaturile din Sud-Estul Europei – esențe și perspective în context local și global
E imperios ca studenții / masteranzii să cunoască temeinic și corect spațiul în care se nasc și se formează, cultura lui scrisă și mai ales literatura creată aici. Cursul este un amplu demers intelectual. Literaturile scrise în spațiul sud-est european (deseori numit peiorativ balcanic), sunt extrem de bogate – greu de cercetat, de sistematizat şi de descifrat exhaustiv într-un singur sau mai multe studii – și necesită o cercetare științțifică axată pe spiritul inter-disciplinarităţii, apelând simultan la mai multe domenii ştiinţifice, exacte sau „inexacte”. Demersul științific sus menționat nu poate constitui un sistem şi nici nu intenţionează decât să atragă atenţia asupra unor aspecte importante ale culturii scrise şi ale civilizaţiei create şi existente în spaţiul sud-est european şi, eventual, să limpezească anumite chestiuni artificial depreciate sau neglijate ale culturii şi civilizaţiei respective. Din această cauză, pe marginea datelor şi mai ales a concluziilor prezentate, se poate discuta şi se poate medita în continuare.
Cursul vizează fundamentarea de către studenți / masteranzi a conceptului de literaturi sud-est europene, cunoscând specificul fiecărei literaturi din zona respectivă, şi fructificarea lui in vederea realizării unor lucrări științifice de anvergură, originale și nepărtinitoare, dincolo de tendințele trecătoare ale momentului. Se intenţionează cunoaşterea profundă și reală a evoluției literaturilor scrise în spațiul sud-est european şi însuşirea mijloacelor științifice indispensabile creării unor lucrări menite să restabilească adevărul privind importanța și rolul acestor literaturi în cultura mondială.
           
Literatura în perioada globalizării
Cursul intenționează să transmită o imagine cât mai cuprinzătoare, explicată și în mod comparativ, a stării lumii, a cărții și a scriitorului astăzi, privită din perspectiva culturii devotate care nu acceptă să se altereze. Literatura nu este punctul de sosire al cursului, ci principalul punct de pornire pentru a cerceta și îmbunătăți calitatea vieții în această frântură de timp care se prezintă ca fiind definitivă și de neuitat. O calitate care depinde întru totul de credința în Creator și de ocrotirea limbii scrise și vorbite.
Cursul:
- vorbește amănunțit, convingător și onest despre cărți care continuă să facă epocă, deși sunt intenționat ținute la umbră pentru a justifica evoluția cărților cotidiene și la modă debusolând astfel cursul firesc al literaturii care nu produce capodopere și cărți fundamentale în concordanță cu calendarele istorice sau biologice;
- readuce în centrul atenției academice rolul negativ pe care îl pot avea editing-ul, traducerile și presa, dacă se supun directivelor prezentului și nu urmează adevărul potrivit căruia doar stilul într-un sens mai largși estetica independentă sunt singurele elemente care opresc literatura să iasă din propriul sistem de semne, respectiv din misiunea ei;
- descifrează rolul unor noi criterii care dăunează mersului firesc al literaturilor cunoscute și acceptate ca fiind naționale (inclusiv când valorile lor sunt universale) și tind să strice criterii științifice care-și dovedesc de decenii exactitate, cunoaștere profundă a fenomenului literar, obiectivitate, morală indiscutabilă, idealism, și se aplică în numele armoniei între știință și artă;
- descrie și explică modalitățile prin care unele cărți / unii autori sunt pedepsite / pedepsiți din rațiuni extraliterare, iar alte cărți și / sau autori (recunoscuți ca oficiali, sau eutori) sunt supraapreciați tot pe baza unor rațiuni asemănătoare, deseori aceleași;
- transmite informațiile, judecățiile de valoare și concluziile argumentate, dar și pe cele potențiale, cu un stil care nu extinde domnia convingerilor, a diferitelor mișcări și schimbări sociale sau de orice altă natură care ating echilibrul literaturii și a societății.   

Locul şi rolul exilului în evoluţia literaturilor sud-est europene     
Cursul intenționează să le transmită studenților / masteranzilor o imagine cât mai clară și profundă a fenomenului exilului și a rolului acestuia în evoluția literaturii. Ieșire forțată sau asumată dintr-o identitate și formă de viață, regăsire parțială sau totală într-un alt spațiu vital și sub alte mentalități, imbold de opere și capodopere, exilul reprezintă astăzi, mai mult ca niciodată, o provocare esențială pentru literatură.
Cursul tratează cu argumente și nepărtinire problema multiculturalismului, a migrației masive a ultimului deceniu și a libertății de exprimare literară într-o lume care se declară liberă și deschisă spre competitivitate corectă.
În ceea ce privește literaturile Sud-Estului Europei, datorită și îndelungatei izolări impuse de ideologii, exilul a avut și are un rol extrem de important. Înțelegerea acestui rol, îi ajută pe studenți / masteranzi să cunoască mai bine țara în care trăiesc, complexitatea relației dintre cei rămași și cei exilați, precum și valorile perene ale literaturilor din zona noastră.

Strategii și tehnici de creare a brand-urilor în domeniul teatru / film
Cursul vizează fundamentarea de către studenți / masteranzi a conceptului de brand(ing) în domeniile teatru și film şi aplicarea lor in vederea creării, impunerii şi menţinerii cât mai eficiente a unui brand cultural. Se intenţionează cunoaşterea şi însuşirea tehnicilor de creare pe diferite tipuri de media, a unei reţele de mesaje ce compun treptat un brand care contribuie la cunoaşterea şi îmbunătăţirea imaginii unei tradiţii şi/sau reuşite teatrale, cinematografice, și a unor instituții din domeniile respective, crescând implicit competitivitatea în domeniu. Cursul se va baza pe prezentarea unor experiente din spaţiile culturale european, românesc şi american.           

Istoria Teatrului Universal și a Artei Spectacolului – I, II, III  
Cursul are ca scop pregătirea studenţilor / masteranzilor pentru a putea cerceta şi în mod individual fenomenul teatral, literatura dramatică, arta spectacolului, şi înrădăcinarea unor cunoştinţe solide, cel puţin la nivel teoretic, a tot ceea ce înseamnă teatru, instituţii de teatru, texte de referință, modalități de a realiza un spectacol cu impact major. Disciplina se ocupă de valoarea artistică a operelor dramatice, punând accentul în primul rând pe textul original, subliniind faptul că de valoarea artistică a textului depinde în foarte mare măsură eficacitatea unor opere (inclusiv spectacole) de a educa, maturiza, și a îmbunătăți calitatea vieții publicului. Cursul înlesnește stabilirea de către student / masterand a legăturilor dintre fenomenele artistice şi cele sociale, ţinând seama de ideile, interesele şi sentimentele consumatorilor de teatru şi spectacol de toate nivelurile, gusturile şi categoriile sociale. Prin structura materialului didactic, se intenționează dezvoltarea și la studenţi / masteranzi a capacității de a-şi organiza corect cunoştinţele pe linia unor idei generale, susținute științific şi a stabilirii unor criterii clare în aprecierea operelor noi cu care ar lua contact.II. Discipline care se regăsesc sau pot fi integrate în programe de licență, de master și postuniversitare: 
 • Istoria teatrului universal (din antichitate până în prezent)
 • Imagologie și diplomație culturală
 • Elemente de Cultură şi Civilizaţie Balcanică 
 • Aspecte ale literaturilor sud-est europene
 • Structura limbajului în mass-media
 • Comunicare în administraţia publică
 • Comunicare şi Relaţii Publice
 • Fenomenul Audiovizual
 • Semiotica şi stilistica teatrului
 • Jurnalism teatral
 • Curs intensiv de limbă albaneză
Fiecare disciplină dispune de un curs / manual, cu bibliografie actualizată, teme de dezbateri și studii de caz.


III.

Informații mai amănunțite pot fi oferite la cerere.

Modalitatea de predare: direct și / sau online (via Skype)

Curriculum Vitae
Toate drepturile rezervate: Prof.univ.dr. Ardian Kycyku


in-Progress