illz - Revistë Letrare e Tiranës, Nr. 24, mars-prill 2020


F a q e t  e  R e d a k s i s ë

Ardian-Christian Kyçyku - "Fildish..." - Bisedë e drejtorit të illz, revistë letrare e Tiranës, Izet Duraku, me shkrimtarin A.-Ch. Kyçyku / 11

P e r s o n a l i t e t i
Botime të shkrimtarit Ardian KYÇYKU (pseudonime letrar: Ardian-Christian Kyçyku / Kuciuk / 170
Vlerësime për letërsinë e Ardian-Christian Kyçykut - Iolanda Malamen - Titus Vîjeu - Agim Baçi - Paul Vinicius - Eugen Uricaru / 171
Ati” – fragment nga romani / 172
Pragu ose vdekja shkruan me dy duar” – fragment / 178
Një botë më tutje” – fragment / 180
Gjaku asnjanës – Jetë suflerësh” – fragment / 186
Trialog” - Outizmi, ose e sotmja kundër së përhershmes - Ese ndërdisiplinore – fragment / 190
Anonima ose Tirana në hijen e një kalimtari” - Hi-je, hi-jam... – fragment / 194
Arena – tregim / 195
Ti – tregim / 196

* Në ballinën 1: Portret i A.-Ch. Kyçykut - Credits to Iulia Enkelana
Copyright video: Rexhep Shahu


illz - Revistë Letrare e Tiranës, Nr. 24, mars-prill 2020
[Sponsor: Flamur Hoxha
Drejtor: Izet Duraku
Kryeredaktor: Rexhep Shahu]

Botues Klubi i Poezisë, Tiranë