Për Kujtesën e jo vetëm - në "Palimpsest" (me Arta Markun) Radio Tirana 1 / 11.11.2020