O nouă apariţie / Një tjetër botim


ASEDIU
Roman scris cu foarte puţine ghilimele
Editura Ideea Europeană
Colecţia Fiction
Bucureşti, septembrie 2008


"Soarta temporară a unui copil născut în Balcani sau o istorie mistică a manipulării ce a devenit aproape genetică. Timp de câteva zile sau ani, micul Helio se trezeşte sechestrat într-un mod atipic. I se spune că astfel va fi nu doar ocrotit, ci şi mântuit. În faţa auzului său trece o întreagă lume răsăriteană textualizată care conţine părerile şi imaginile câtorva generaţii de oameni. Se vorbeşte patetic, parodic şi uneori paranoic despre majoritatea încercărilor prin care a trecut şi trece spaţiul nostru: războaiele mondiale, Holocaustul, comunismul, democraţia, tranziţia, lumea romanului depăşind graniţele geografice şi istorice şi convertindu-se la metafora unei postmodernităţi sterilizate de crunta demonetizare a cuvântului". (Prezentarea editorului)SHTETRRETHIM
Roman i shkruar me shumë pak thonjëza
Botoi Ideea Europeană
Kolana Fiction
Bukuresht, shtator 2008


"Fati i pëkohshëm i një fëmije të lindur në Ballkan, ose një histori mistike e manipulimit që gati është shndërruar në gjenetik. Për disa ditë a vite, vogëlushi Helio zgjohet i ngujuar në një mënyrë jo të rëndomtë. I thuhet se kësisoj jo vetëm do të jetë i mbrojtur, por edhe do të shpëtohet. Para dëgjimit të tij kalon një botë e tërë lindore, e tekstualizuar, që përmban mendimet dhe pamjet e disa breznive. Flitet me patetizëm, me parodi e jo rrallë me paranojë për shumicën e sprovave nëpër të cilat ka kaluar e kalon hapësira jonë: luftrat botërore, Holokausti, komunizmi, demokracia, tranzicioni, teksa bota e romanit i kapërcn kufijtë gjeografikë e historikë, duke u kthyer në metaforën e një pasmodernizmi të shterpëzuar nga çvlerësimi i dhunshëm i fjalës". (Paraqitja e botuesit)


No comments:

Post a Comment