"Home" - botim i ri / 2014

Romani "Home" - Shtëpia Botuese PA, Prishtinë-Berlin, 2014