Një botë më tutje (teatër)


Gjyshi: "Se e ashtuquajtura e majtë ha bijtë e vet, kurse e ashtuquajtura e djathtë ha bijtë e të tjerëve. Mirpo bijtë mbarohen një ditë. Kurse i mjeri popull vajton se mos e majta dhe e djathta vdesin urie dhe ia heq kotheren foshnjës nga goja, që t’ua japë të pangopurve… Po ne nuk jemi as të majtë, as të djathë, o shpirt. Ne jemi vetëm të thjeshtë. Aq sa jemi, për aq sa jemi…"