Çmimi Kombëtar i Letërsisë "Penda e Argjendtë" 2012 për tregim (vëllimi "Perla")


  
Çmimi Kombëtar i Letërsisë "Penda e Argjendtë" 2012 për tregim - vëllimi "Perla"
(Premiul Naţional al Literaturii "Pana de Argint" 2012 pentru nuvelă - volumul "Perla" / The Albanian National Prize for Literature "Silver Pen", for short stories, 2012, for "Pearls" - selected prose, volume I)
Tirana, 9.12.2013