"Një botë më tutje" / Çmimi II "Katarina Josip" për Dramë Origjinale Shqipe 2015
 
Ardian-Christian Kyçyku, ”Një botë më tutje”, teatër, Bukuresht 2012, fituese e Çmimit II, Konkursi i Dramës Origjinale Shqipe “Katarina Josip”, organizuar nga teatri Kombëtar i Kosovës, me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Republikës së Kosovës, Prishtinë, prill 2016.